Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Tính cách

TÍNH CÁCH
 
 

     Giáo dân nói với nhau:

“Cha sở của mình hiền từ, hoạt bát, dễ chịu và trí thức, ngài chưa bao giờ hoạch họe giáo dân.

Cha phó thì ngược lại với cha sở trăm phần trăm: ngài không phải chịu trách nhiệm việc giáo xứ nhưng ngài luôn hoạch họe giáo dân khi giáo dân có nhu cầu tâm linh; ngài nạt nộ và khó chịu với giáo dân khi giáo dân muốn trình bày việc riêng; ngài xa cách giáo dân vì tính quan liêu, có khi đập bàn đập ghế trước mặt giáo dân vì sĩ diện...”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.