Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Cầu nguyện


CẦU NGUYỆN
Giáo dân kể với cha sở về những khuyết điểm của cha phó, nào là quan liêu, khó gần gũi, kiêu ngạo, vui vẻ với người giàu nhăn nó với người nghèo.v.v...và .v.v...
Cha sở nghe xong bèn nói:

-         “Cám ơn mọi người, đó cũng là lỗi và khuyết điểm của tôi, các ông các bà có lúc nào cầu nguyện cho cha phó và cho tôi không, chúng tôi rất cần lời cầu nguyện của quý ông bà.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.