Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Loại bỏ


LOẠI BỎ
Hội trưởng hội Vinh Sơn của giáo xứ phàn nàn với cha sở:
-         “Thưa cha, có mấy người trong hội mỗi năm chỉ thấy mặt một hai lần khi đi họp mà thôi, con nghĩ nên loại họ ra khỏi hội cho rồi để khỏi làm gương mù cho các hội viên khác.”
Cha sở nghiêm nghị nói:

-    “Đức Chúa Giê-su không loại bỏ chúng ta, tại sao chúng ta loại bỏ họ chứ ?”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.