Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Chỉ trích


CHỈ TRÍCH
Một giáo dân rất nhiệt tình và hay giúp đỡ nhà thờ, nói với cha sở:
-         “Thưa cha, tại sao cái ông trưởng ban lễ nghi ấy, cái bà trưởng hội mẹ gia đình ấy làm gì cũng quên trước quên sau, làm việc không có kế hoạch gì cả, con chán lắm không muốn làm việc giáo xứ nữa...”
Cha sở cười cười ôn tồn nói:

-         “Chúa cho bà năm nén bạc nhưng chỉ cho mấy người kia một nén thôi, họ làm hết sức của họ trong một nén bạc là tốt rồi. Bà có năm nén bạc nên tài giỏi hơn họ, có khả năng hơn họ, bà phải nên chung tay giúp cho họ sửa những thiếu sót ấy mới phải...”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.