Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Loài dê biết phân biệt tốt xấu


LOÀI DÊ BIẾT PHÂN BIỆT TỐT XẤU
Tề Tuyên vương hỏi Ngải Tử:
-         “Nghe nói thời cổ có một động vật gọi là dê một sừng (tên con vật trong thần thoại), ông biết rành không ?”
Ngải tử trả lời:
-         “Thời vua Nghiêu làm hoàng đế có một loại mãnh thú gọi là dê một sừng, được nuôi trong cung đình, nó có thể phân biệt được tốt xấu, phát hiện viên quan nào gian tà thì dùng sừng mà húc ngã, sau đó ăn từ bụng trở xuống”.
Ngải tử ngừng nói, lại tiếp tục thở dài nói:
-         “Nếu hôm nay trong triều đình còn có loại mãnh thú ấy, thì tôi nghĩ rằng, nó không cần tìm thức ăn nào khác nữa”.
                                     (Ngải Tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Nếu hôm nay trên thế gian có loại mãnh thú luôn “xơi tái” người xấu ấy -nếu tính số người tốt xấu ngang nhau- thì số người còn sống sót là 50%, bởi vì những người xấu đã bị nó ăn sạch, nhưng may mắn nó chỉ là con vật của thần thoại. Nhưng chớ vội mừng, vì thế giới hôm nay có những con mãnh thú ghê gớm hơn nhiều, ghê gớm là vì nó không biết phân biệt người tốt người xấu, gặp ai nó cũng “xơi”, ghê gớm là vì không những nó ăn người mà còn phá hoại môi trường sinh thái của thế giới, nó chính là vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh vật, chỉ cần ấn nhẹ nút, thì thế gian ra tro bụi, chỉ cần hạ một lệnh thì hậu quả tai hại không thể lường được. Những “mãnh thú” này là kết quả của tiến bộ khoa học hiện đại, chúng nó là những khí cụ hủy diệt của sa tan, đại diện cho sự dữ.
     Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không muốn ai phải sống trong thù hận, tình yêu thì luôn muốn mọi người được hạnh phúc, dù đó là người xấu, bởi vì, tình yêu chính là Thiên Chúa, hay nói cách khác: Thiên Chúa là tình yêu.
     Khi bị treo trên thập giá để làm giá chuộc nhân loại, Đức Chúa Ki-tô đã không nói với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin Cha phạt chúng nó để trả thù cho con”. Nhưng Ngài đã van xin Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
Chỉ có tình yêu mới chiến thắng được hận thù nơi những con người ỷ vào những “mãnh thú” vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử và vũ khí sinh vật.

Con dê thì không biết phân biệt được tốt xấu, nhưng những người có lương tâm ngay thẳng thì luôn biết phân biệt tốt và xấu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư