Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Sang năm cùng tuổi


SANG NĂM CÙNG TUỔI
Ngải Tử xuất hành từ thành Hàm Đan, trên đường đi nhìn thấy hai bà cụ già cùng nhau nhường đường.
Một bà hỏi: “Năm nay cụ bao nhiêu tuổi ?”
Bà kia trả lời: “Bảy mươi tuổi trọn”.
Bà lão kia lại hỏi: “Tôi năm nay sáu mươi chín tuổi, đến sang năm, thì cùng tuổi với cụ”.
                                     (Ngải tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Tôi còn nhớ lời của một linh mục còn trẻ -mới chịu chức- nói : “Mình cũng là linh mục như họ (các linh mục lớn tuổi) tội gì mà phải nhường họ chứ !”
     Nếu tất cả các linh mục đều nói như thế, thì có phải là Đức Chúa Giê-su lập bí tích Truyền chức thánh là để làm cớ cho các linh mục vấp phạm chăng ? Nếu tất cả các linh mục đều nghĩ rằng mình cũng là linh mục như ai không thua một linh mục nào cả dù họ lớn tuổi đáng bậc cha ông mình, thì Giáo Hội sẽ như thế nào ?
     Bí tích truyền chức thánh mà Đức Chúa Giê-su lập ra không phải vì các linh mục, nhưng là vì sự cứu rỗi của nhân loại, do đó, người được tuyển chọn phải khiêm tốn thẳm sâu để nhận thấy mình bất xứng. Chức thánh thì giống nhau, nhưng đừng quên rằng, chúng ta đang sống trong xã hội loài người, tôn ti trật tự, nhân bản Ki-tô giáo, các linh mục phải chú ý cách đặc biệt khi đối xử với các linh mục đàn anh, nơi các ngài, chúng ta học được nhiều kinh nghiệm, nới các ngài chúng ta nhìn thấy hình ảnh một mục tử suốt đời tận tụy vì đàn chiên, bây giờ đến lượt mình trở thành mục tử của dân Chúa, thì càng phải có sự khiêm tốn và kính trọng đặc biệt đối với các ngài –các linh mục lớn tuổi- để đức hạnh của chúng ta được trổi vượt hơn trước mặt Thiên Chúa và mọi người.
     Các linh mục trẻ hãy luôn nhớ rằng, rồi mình cũng sẽ già, và cũng có các linh mục trẻ khác nối tiếp chúng ta...

     Linh mục là người phục vụ cộng đoàn chứ không phải phục vụ cho một cá nhân nào, là đầy tớ vô dụng của Chúa nên cần phải khiêm tốn hơn nữa trước các linh mục đàn anh của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư