Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Giá thuyền chỉ một nửa


GIÁ THUYỀN CHỈ MỘT NỬA
Ngày xưa có một người bộ hành đi đến Chương Môn, mới đi đến Lữ Lương mà sức lực đã kiệt quệ. may mắn là trong túi còn có năm mươi xu, bèn đi đến bến đò muốn thuê một chiếc thuyền.
Chủ thuyền rất tham lam, nghe nói chỉ có năm mươi xu, bèn nói với khách:
-         “Từ đây mà tới Chương Môn, nếu là khách tay không, thì tiền thuyền chỉ có một trăm xu, nhìn anh còn trẻ, lại còn có sức lực thế thì chúng ta kết thành bạn bè. Như thế này nhé, anh ở trên bờ kéo thuyền cho tôi, đợi khi đến Chương Môn, tôi sẽ chỉ lấy tiền thuê thuyền một nửa mà thôi”.
                                     (Ngải Tử tạp thuyết)

Suy tư 101:
     Cái nổi bật nhất nơi người Ki-tô hữu chính là lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh khó khăn của tha nhân, lòng trắc ẩn này được thể hiện qua hành động “đưa tay ra và cúi xuống” thật gần bên họ.
     Năm mươi xu còn lại của người bất hạnh chính là tia hi vọng cuối cùng trong tâm họ, chúng ta làm cho năm mươi xu này trở thành năm trăm quan tiền bằng sự cúi xuống và nâng họ lên với chúng ta, đó chính là lòng trắc ẩn của Đức Chúa Giê-su đã làm với người mù bên vệ đường, với người phụ nữ ngoại tình, với ông Gia-kêu lùn, với người trộm lành bị treo trên thập giá bên hữu Ngài.v.v...
     Người không có lòng trắc ẩn thì không thể nào “đưa tay ra và cúi xuống” với người anh em bất hạnh, họ không xứng đáng là môn đệ của Đức Chúa Giê-su, càng không xứng đáng để hưởng được lòng thương xót của Thiên Chúa.
     Một linh mục không có lòng trắc ẩn thì không thể nào giảng dạy về bác ái và yêu thương.
     Một tu sĩ không có lòng trắc ẩn thì không thể nào phục vụ tha nhân.

     Một Ki-tô hữu không có lòng trắc ẩn thì thế gian này sẽ không có mùa xuân của hy vọng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư