Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Nhát gan

NHÁT GAN
 
 

     Những đứa em bà con chú bác và học trò bên Mỹ cứ mời cha qua chơi cho biết nước Mỹ, mọi phí tổn các em sẽ lo, nhưng cha chần chờ có nên đi hay không, bởi vì cha nghèo, sợ mang tiếng qua Mỹ là để đi xin tiền...

     Đúng là cha nhát gan thật !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.