Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Trừng Tử tìm áo


TRỪNG TỬ TÌM ÁO
 
 

Trừng Tử người nước Tống làm mất cái áo màu đen, bèn đi tìm ở trên đường.

Đột nhiên nhìn thấy một người đàn bà mặc áo màu đen, bèn đuổi theo kéo lại không buông ra, kêu lên: “Hôm nay tôi mới mất một cái áo màu đen.”

Người đàn bà nổi giận nói: “Ông mất một cái áo màu đen, nhưng cái áo mà tôi đang mặc đây là do tôi tự may lấy.”

Trừng tử nói: “Bà nên nhanh chóng trả lại cái áo cho tôi, cái áo mà tôi làm mất là áo kép, mà bà bây giờ lại mặc áo đơn, lấy áo đơn đổi áo kép, lẽ nào bà không chiếm phần bở hơn tôi sao?”
(Lữ thị xuân thu)

Suy tư:

Thời nay người ta rất cẩn thận, không để áo mình bị mất trộm, nhưng người ta đem áo kép của mình đi đổi lấy vài thú vui chóng qua, người ta đem áo của mình bán đi để mua lại những thứ không dùng được lâu dài. Áo kép đây chính là chiếc áo trắng mà họ đã lãnh là bí tích Rửa Tội.

Chiếc áo trắng ngày Rửa Tội không phải chỉ đơn thuần là chiếc áo màu trắng nho nhỏ, xinh xinh, nhưng cái quý giá của nó chính là đã được Máu Thánh Đức Chúa Ki-tô rửa sạch để họ được trở nên con cái Thiên Chúa, đem bán nó đi tức là bán mình làm nô lệ cho ma quỷ, cho của cái vật chất và cho tội lỗi.

Thường thì cái gì mất rồi khó mà tìm lại được, hoặc đồ quý mà bán đi rồi thì khó mà chuộc lại.      Nhưng nhờ cái chết của Đức Chúa Ki-tô trên thập giá và sự sống lại vinh quang của Ngài, mà chúng ta được chuộc lại những gì mà chúng ta đã bán cho ma quỷ và cho thế gian, đó là ân sủng của bí tích Rửa Tội và bí tích Giải Tội, và chỉ có bí tích Giải Tội mới làm cho chúng ta chuộc lại chiếc áo trắng của ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội mà thôi.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư