Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Quyền hạn

QUYỀN HẠN
 
 
 

 

     Mỗi lần cha về thăm quê, bà con giáo dân gặp cha vui mừng và hỏi: “Sao cha không đến nhà thờ làm lễ ?” cha chỉ cười.

Cha về thăm quê, nhưng chưa bao giờ cha sở mời cha dâng một thánh lễ ở nhà thờ để cầu nguyện cho bà con trong giáo xứ. Cha chỉ cười, vì cha biết cha sở của mình không dám làm gì cả, vì quyền hạn cha sở đã giao cho một người bà giáo dân.

Cha chỉ cười và cầu nguyện cho bà con trong giáo xứ.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.