Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Quyên góp

QUYÊN GÓP
 
 

     Ngài đã về hưu, không còn trách nhiệm gì nữa với giáo phận, nhưng ngài vẫn cứ đi Tây đi Tàu lấy danh nghĩa giáo phận để xin bà con giáo dân đóng góp.

     Nhưng thực ra, ngài đi quyên tiền về cho mình, hoặc cho cháu chắt bà con của mình, vì giáo phận không nhận được một đồng xu nào của ngài quyên góp.

     Đừng treo đầu dê mà bán thịt chó, Chúa buồn lắm.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư