Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Tài nghệ giết rồng

TÀI NGHỆ GIẾT RỒNG
 
 

Có một người tên là Chu Bình Man, đến bái ông Chi Linh Ích làm thầy, chuyên tâm học tập để có bản lãnh giết rồng. Gia sản của anh ta hao mòn dần, khổ tâm tốn kém trong thời gian là ba năm, cuối cùng học tập cũng thành công và trở về nhà.

Sau đó, anh ta đi tìm rồng, tìm mãi tìm hoài mà ngay cả bóng dáng con rồng cũng không thấy đâu cả, anh ta tốn rất nhiều tiền của để học được bản lãnh ấy, nhưng cuối cùng không có chỗ để ứng dụng.
( Trang Tử )

Suy tư:
Học bắn rồng là một cách phung phí tiền bạc vô ích, rồng không phải là con vật có thật, nhưng tiền bạc là có thật, cho nên lấy cái có mà đi tìm cái không có thì thật đúng là vô ích. Việc hôm nay không làm, lại lo đi làm chuyện ngày mai, không có hôm nay bắt đầu, thì cũng chẳng có ngày mai để tiếp tục.

Có những người Ki-tô hữu suốt ngày chỉ lo chuyện “trên trời” mà không lo chuyện dưới đất, nghĩa là suốt ngày ngồi lì trong nhà thờ, việc nhà không lo, con cái không chăm sóc, dù cả ngày lẫn đêm đến nhà thờ thì Thiên Chúa cũng không thể chúc lành cho được. Nhưng nếu rãnh rỗi thì đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, đi thăm người hàng xóm bị bệnh, hội họp các đoàn thể thì có ích hơn là ngồi cả đêm lẫn ngày trong nhà thờ.

Có một vài linh mục cũng bỏ rất nhiều thời gian để học “bắn rồng”, nghĩa là các ngài đã phí nhiều thời gian vào những giờ giải trí, tán ngẫu… mà ít dùng thời gian để đọc sách, ôn luyện, nhất là các ngài rất ít chú trọng vào đời sống chiêm niệm của mình, viện cớ là công việc mục vụ giáo xứ quá nhiều nên không thể suy tư, chiêm niệm, đó chỉ là lý do phụ, lý do chính nó ở ngay trong tâm trí tự mãn, kiêu căng của các ngài.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư