Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Nghĩa phụ


NGHĨA PHỤ
 
 

     Mỗi lần con đỡ đầu (nghĩa tử) của ngài đang truyền giáo ở nước ngoài về thăm nhà, ngài đều đưa cho một bao thư và nói: “Con cầm mà dùng, cũng cần phải mua quà về tặng giáo dân của con chứ !”

     Chỉ có ngài mới hiểu rõ đời sống truyền giáo và tâm tình của đứa con ngài đỡ đầu mà thôi.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư