Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Ông cha

ÔNG CHA
 
 

Quán ăn do cô dâu Việt Nam làm chủ, cô chủ quán quen biết thấy ngài đến, vui vẻ nói:

-      “Cha dùng gì con làm cho ?”

Các thực khách người Việt ngạc nhiên khi nghe cô chủ quán xưng hô cha con với ngài.

-         “Ê, ổng là ai mà chị xưng hô bằng cha, ổng còn trẻ quá mà ?”

Ngài bối rối muốn nói với cô chủ quán gọi bằng anh cho giống như mọi người, bỗng nghe cô chủ quán trả lời:

-         “Cha là cha nhà thờ, tụi tao có đạo phải kêu bằng cha”.

Cha cảm thấy mắc cở vì ý nghĩ kêu bằng “anh” vừa rồi của mình.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư