Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Thầy cúng khuyên lợn

THẦY CÚNG KHUYÊN LỢN
 
 

Trong từ miếu có người coi sóc việc tế lễ, mình mặc áo màu đen, đi đến chuồng lợn chuẩn bị giết nó để làm tế phẩm.

Con lợn như có linh tính, toàn thân phát run, kêu “ ồ ồ”, không dám tiến về phía trước.

Người ấy liền nói với con lợn: “Tại sao mày phải sợ chết chứ? Tao nuôi mày đã ba tháng rồi, mới gần đây tao không ăn thịt, không uống rượu, trai giới đã mười ngày, lại bỏ ra ba ngày để thanh luyện tâm trí. Bây giờ tao lấy cỏ tranh để lót vào vai mày, cung cung kính kính mời ngươi an giấc ngàn thu trên đồ cúng tế chạm trổ hoa văn đẹp đẽ. Tại sao mày không bằng lòng chứ?”
(Trang tử)

Suy tư:

Cha mẹ sinh thành dưỡng dục con cái khôn lớn, với hy vọng con cái mình lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội và cho Giáo Hội.

Bảy năm học hành trong chủng viện, được rất nhiều sự quan tâm daỵ dỗ của các cha giáo, được sự quan tâm của toàn thể giáo dân, các đại chủng sinh như được sống trong hạnh phúc của thiên đàng, các đại chủng sinh mong ước mình sẽ trở thành những linh mục thánh thiện của Chúa Giê-su Ki-tô; các cha giáo rất kỳ vọng vào các đại chủng sinh, mong muốn họ trở thành những mục tử tốt lành.

Linh mục được đào tạo không phải để trở thành ông thầy cúng, để vào những ngày sóc ngày vọng đi cúng và được ăn đầu heo, nhưng các ngài được đào tạo để trở thành vị tư tế của Thiên Chúa, cũng có nghĩa là chịu sát tế chính mình mỗi ngày bằng những hy sinh, khiêm tốn và phục vụ.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư