Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Cha trẻ

CHA TRẺ
 
 

     Linh mục trẻ được bài sai đi làm cha phó ở một giáo xứ nghèo, nhưng điều kiện phải có là phòng ốc phải đàng hoàng.

     Giáo dân nghe được thì nói với nhau:

-         “Chưa làm việc mà đã đòi hỏi, đi làm công chức ngồi văn phòng cho rồi?”

Linh mục là Chúa Giê-su Ki-tô thứ hai, nên phải  yêu thương và hy sinh.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.