Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

14 điều lớn nhất của cuộc sống

14 ĐIỀU LỚN NHẤT CỦA CUỘC SỐNG
 

 

1. Kẻ thù lớn nhất của cuộc sống là bản thân mình.
 
2. Thất bại lớn nhất của cuộc sống là tự cao tự đại.
 
3. Lừa dối lớn nhất của cuộc sống là bất trí.
 
4. Đáng buồn nhất của cuộc sống là ghen ghét.
 
5. Sai lầm lớn nhất của cuộc sống là tự bỏ (chê) mình.
 
6. Tội lớn nhất của cuộc sống là dối mình dối người.
 
7. Tính tình tội nghiệp lớn nhất của cuộc sống là tự ti.
 
8. Cái đáng phục nhất của cuộc sống là tinh thần.
 
9. Phá sản lớn nhất của cuộc sống là tuyệt vọng.
 
10. Của cải lớn nhất của cuộc sống là khỏe mạnh.
 
11. Nợ nần lớn nhất của cuộc sống là nợ tình.
 
12. Quà tặng lớn nhất của cuộc sống là tha thứ.
 
13. Cái thiếu lớn nhất của cuộc sống là lòng thương và tài trí.
 
14. Vui vẻ lớn nhất của cuộc sống là bố thí.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa.