Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Cách ngôn học hành


CÁCH NGÔN HỌC HÀNH

 


1. Hôm qua không học thì bây giờ đã thua; bây giờ không học, thì tương lai vẫn còn thua.
 
2. Không thể không học và không nên sợ học; học thì không có đường tắt nhưng chỉ có hạ quyết tâm.
 
3. Học phải cấp thời, không thể học theo thời; bây giờ nên bắt đầu thì mãi mãi không oán trách chậm trễ.
 
4. Có tiền nên mua nhiều sách, rãnh rỗi nên đọc nhiều sách; bây giờ đọc nhiều sách thì tương lai sẽ không thua.
 
5. Học hành có thể cố gắng thì càng học càng có hứng thú; học có hứng thú thì sẽ cố gắng hơn.
 
6. Học hành giống như luyện công (phu) nên không thể không dụng công; nếu muốn được thành công thì nhất định phải dụng công.
 
7. Học hành có thể dụng công thì dễ dàng hiểu đạo lý; đạo lý mà hiểu rõ thì học hành rất thoải mái.
 
8. Học mà học cho tốt thì dễ dàng kiếm được việc làm; kiếm được việc làm tốt thì cuộc sống sẽ càng tốt hơn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch từ tiếng Hoa