Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Cuối cùng tôi đã hiểu

 

CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ HIỂU
(Chỉ cần sống là có cơ hội)

Cuối cùng tôi đã hiểu, với người bạn thân nhất thì có thể làm bất cứ việc gì, hoặc không làm gì cả, mà vẫn hưởng thụ được cuộc sống rất đẹp.

Cuối cùng tôi đã hiểu, có lúc tôi cho rằng sẽ mất đi ý chí lớn nhất khi người khác dùng chân đạp tôi, nhưng thực ra chính người ấy giúp tôi đứng lên làm lại từ đầu.

Cuối cùng tôi đã hiểu, tình hữu nghị chân thực sẽ trưởng thành cách đặc biệt, dù cho cách ly ngàn dặm. Tình yêu chân thực là thế đó.

Cuối cùng tôi đã hiểu, có một vài người không làm theo cách kỳ vọng của tôi để yêu thương tôi, và hoàn toàn không bày tỏ họ hết lòng yêu thương tôi.

Cuối cùng tôi đã hiểu, cái gọi là thành thục so với cái anh từng trải thì nó thuộc loại nào, và từ trong ấy có liên quan gì đến điều anh học được, mà so sánh với kết quả niềm vui của anh, thì có bao nhiêu ngày không liên quan gì đến ngày sinh.

Cuối cùng tôi đã hiểu, tuyệt đối tôi không thể nói với một em bé rằng ước mơ của em là không thể được hoặc kỳ dị, không có gì làm nhục người hơn là chuyện đó. Hơn nữa, nếu chúng nó tin tưởng tôi, thì kết cục bi thảm càng cao hơn.

Cuối cùng tôi đã hiểu, dù cho một người bạn có nhiều cái tốt, thì cũng có một vài lúc họ sẽ làm tổn thương tôi, và tôi vì chuyện ấy mà tha thứ cho họ.

Cuối cùng tôi đã hiểu, được người khác tha thứ thì không nhất định đầy đủ, có lúc tôi cũng phải học tha thứ cho người khác nữa. 

------------------------------------

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa.