Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Biết ơn tất cả mọi sự


BIẾT ƠN TẤT CẢ MỌI SỰ

 


1.   Biết ơn người làm tổn thương con, bởi vì họ rèn luyện tâm chí của con.

2.   Biết ơn người lừa dối con, bởi vì họ tăng tiến sự khôn ngoan của con.

3.   Biết ơn người làm hại con, bởi vì họ tôi luyện nhân cách của con.

4.   Biết ơn người đánh con, bởi vì họ kích phát ý chí chiến đấu của con.

5.   Biết ơn người chối bỏ con, bởi vì họ là người dạy con nên độc lập.

6.   Biết ơn người làm cản trở con, bởi vì họ làm cho đôi chân con càng thêm mạnh.

7.   Biết ơn người chỉ trích con, bởi vì họ nhắc nhở khuyết điểm của con.

8.   Biết ơn tất cả những người đã làm cho con kiên cường.

 

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa