Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Bồi thường

BỒI THƯỜNG
 
 


     Nhà thờ giáo họ bị giải tỏa vì nằm trong tuyến quy hoạch của nhà nước, được bồi thường một số tiền rất lớn có thể xây lại một nhà thờ to lớn đẹp hơn.

     Cha sở giữ số tiền ấy mà giáo dân không biết gì cả, bây giờ ngài được bài sai đổi đi giáo xứ khác, giáo dân vùng quê không biết làm sao cả...
     Đức Chúa Giê-su Ki-tô có nói, một đồng xu cũng phải lo trả hết mới được thả ra khỏi nơi khóc lóc nghiến răng và tối tăm...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư