Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Lợi dụng

LỢI DỤNG
 
 

      Hai anh chị trẻ yêu nhau với một âm mưu cho tương lai, từ quê hương sỏi đá nghèo hèn đi vào thành phố lớn nhất của cả nước: anh xin đi tu một nhà dòng nam, chị xin đi tu một nhà dòng nữ, cả hai đều được hai nhà dòng cho ăn học, với hy vọng sẽ là những linh mục và dì phước nhiệt tình trong tương lai...

     Cả hai đều thi đỗ đại học, được hai nhà dòng đầu tư để học đại học. Cả hai sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng xin bề trên của hai nhà dòng cho ra khỏi dòng với lý do: không thích hợp, và sau đó thì họ cưới nhau.

     Họ đã lợi dụng nhà dòng để có nơi nương tựa ăn học thành tài, họ có thể dối trá với bề trên nhưng không thể dối trá Thiên Chúa được.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư