Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Gia trưởng


GIA TRƯỞNG
 
 
 

Tuần thánh, có nhiều giáo dân đến phục vụ nhà thờ, cha sở nhờ người nấu những nồi cháo gà ngon và bổ để cho những người phục vụ ăn. Giáo dân cảm động nói:

-         “Cha sở đúng là gia trưởng của đại gia đình giáo xứ, biết quan tâm đến mọi người...”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.