Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Vợ chồng cầu phúc

VỢ CHỒNG CẦU PHÚC
 
 

Nước Vệ có đôi vợ chồng ngước lên trời cao cầu phúc, bà vợ cầu xin:
- “Xin cho chúng tôi không cần phải phí sức mà được một trăm đồng tiền!”
Ông chồng nói:
- “Tại sao cầu xin ít quá vậy ?”
Bà vợ trả lời:
- “Nếu xin vượt quá con số này, thì ông sẽ đi kiếm thêm vợ bé!”
( Hàn Phi Tử )

Suy tư:

Không ai biết ý và hiểu tính tình của chồng cho bằng vợ mình, vậy mà có những ông chồng không hiểu tính tình của vợ mình. Nhưng xét cho cùng thì cũng dễ hiểu thôi: đàn bà thì tế nhị và tỉ mỉ hơn đàn ông, nên hiểu chồng hơn là chồng hiểu vợ.

Hội Thánh là hiền thê của Đức Chúa Ki-tô, nên Hội Thánh cũng rất hiểu ý của Ngài và làm theo lời Ngài dạy, để mỗi một phần tử trong Hội Thánh được lớn lên trong sư vâng phục và trung thành với Đức Chúa Ki-tô và Hội Thánh của Ngài.

Hội thánh là hiền thê của Đức Chúa Ki-tô, và Hội Thánh cũng là mẹ hiền của mọi phần tử trong Giáo hội, nên Hội Thánh cũng rất vui mừng khi có những người con sống tốt lành thánh thiện và biết vâng phục Hội Thánh; Hội thánh cũng rất buồn và khổ đau khi có những người con lạc xa chân lý được lãnh nhận từ Đức Chúa Ki-tô, Đấng đã từ cõi chết sống lại để ban ơn cứu độ cho loài người.

Nơi Hội Thánh chúng ta được âu yếm nuông chìu và yêu thương như mẹ hiền yêu thương con cái.

Tôi đã làm gì cho Hội Thánh ngay trong cộng đoàn tôi đang sống ?
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư